Steinvoort Homeopathie

Caroline Steinvoort

info@homeopathieduiven.nl

06 205 66 229

Wat houdt mijn lidmaatschap van de NVKH in?

Ik heb mijn 5-jarige opleiding tot klassiek homeopaat (inclusief medische basiskennis) gevolgd aan de HVNA, en ik heb ervoor gekozen om mij aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).
Lidmaatschap van de NVKH is een waarborg voor de kwaliteit en integriteit van de homeopaat, vanwege de eisen die zij stelt aan opleiding en (na)scholing, en vanwege de verplichtingen die de homeopaat aangaat. De registratie geldt steeds voor een jaar, en ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of de homeopaat aan de registratie-eisen voldoet. Op deze manier garandeert de NVKH dat de homeopaat een gedegen therapeut is en blijft. Alle geregistreerde leden worden opgenomen in het openbaar beroepsregister van de vereniging.

 

Aan welke eisen moet de homeopaat voldoen?

m.b.t. onderwijs en scholing:

  • een 5- of 6-jarige erkende opleiding op HBO-niveau tot klassiek homeopaat
  • een gedegen opleiding medische basiskennis
  • een verplicht jaarlijks minimum aantal nascholingen op het gebied van homeopathie en medische basiskennis

 

m.b.t. kwaliteitszorg:

  • deelname aan intercollegiale toetsing en intervisie
  • handelen naar de NVKH Beroepscode voor Ethiek en Gedrag (waarin o.a. het beroepsgeheim geregeld is)
  • aansluiting bij de koepelorganisatie RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • aansluiting bij het tuchtcollege TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)
  • aansluiting bij Quasir (onafhankelijke klachtenfunctionaris)
  • 5-jaarlijkse visitatie van de praktijk om te beoordelen of deze nog aan alle gestelde eisen voldoet