Steinvoort Homeopathie

Caroline Steinvoort

info@homeopathieduiven.nl

06 205 66 229

Handelwijze indien je een klacht hebt

Bij een behandeling doe ik altijd mijn uiterste best om je op een verantwoorde manier van je klachten af te helpen of deze te verminderen. Ik hecht dan ook veel waarde aan openheid en eerlijkheid van beide kanten.

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, hoop ik dat je deze in eerste instantie met mij wil bespreken en dat wij samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir Expertisecentrum en Stichting Zorggeschil. Als wij er samen niet uit kunnen komen, kun je hier de klachtenfolder van de NVKH lezen. Wil je in verband met een klacht contact opnemen met de NVKH, dan kan dat via deze link. Indien nodig wordt er via Quasir een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld om te bemiddelen.